Almen Grunduddannelse (AGU)

Almen grunduddannelse (AGU) er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag som dansk og matematik for at få adgang til en ungdomsuddannelse.

AGU giver dig praksisrettet undervisning i almene fag.

Eksempelvis bliver teori sat i tæt forbindelse med praksis. Det betyder, at dansk og matematik fx bliver brugt, når der bliver arbejdet med sundhed i et projekt. Når du afslutter et fag, bliver du bedømt med en karakter ud fra 7-trinsskalaen.

Der er optag på AGU to gange om året – januar og august.

Du skal som minimum have undervisning i dansk og matematik.

Du må selv vælge, om du ønsker at få undervisning i enten PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære, erhvervslære) eller identitet og medborgerskab. Du skal vælge et af dem.

Det er også muligt at få fag som engelsk, samfundsfag, teknologiforståelse og naturfag.

Her er de ni almene fag, som FGU tilbyder:

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Identitet og medborgerskab
  • Matematik
  • Naturfag
  • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, erhvervslære, samarbejdslære)
  • Samfundsfag
  • Teknologiforståelse

Du kan gå til afsluttende prøver i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på, hvilket kan være G-, E- eller D-niveau.

Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen.