Medarbejder til elevadministrationen FGU Skolen HLSS

FGU Skolen HLSS søger en studieadministrativ medarbejder som kan understøtte et i forvejen stærkt og alsidigt administrativt team. Vi søger en struktureret person, som udover at være dygtig til det studieadministrative arbejde sætter pris på at arbejde med unge mennesker. Du vil få mange forskelligartede arbejdsopgaver, som du skal løse i samarbejde med institutionens øvrige administrative medarbejdere, det pædagogiske personale og ledelsen. 

Dine overordnede arbejdsopgaver bliver elevhåndtering i det studieadministrative system Uddata+ samt udbetaling af skoleydelse i lessorløn. 

Primære arbejdsområder:

  • Elevadministration
  • Udbetaling af skoleydelse
  • Indberetning til ministeriet 
  • Elevhåndtering 
  • Støtte til FGU-lærerne samt skemalæggerne 
  • Samarbejde med skolens eksterne samarbejdspartnere (UU, KUI, Jobcentre m.fl.)
Ansøgningsfrist: 23. januar kl. 12.00

Læs mere om jobbet.


FGU-lærer til Holstebro og Struer

FGU Skolen HLSS søger to dedikerede undervisere med kompetencer til at undervise i det faglige tema byg, bolig og anlæg. For os er en FGU-lærer kendetegnet ved at have en anerkendende tilgang, hvor vi arbejder sammen om at skabe det bedste læringsmiljø for vores elever.

Som kommende kollega skal du have fokus på at overholde intentionerne for FGU med afsæt i de 15 didaktiske principper - og med en særlig opmærksomhed på de for nuværende, udvalgte fokusområder – helhedsorienteret undervisning, autenticitet, synlige læringsmål, inkluderende læringsmiljø, sproglig opmærksomhed samt sundhed, ernæring og motion.

Du bliver en del af et team af dygtige og ambitiøse kollegaer. 

Dine pædagogiske opgaver: 

Planlægning, organisering og gennemførelse af elevernes undervisning og pædagogiske aktiviteter
Udmøntning af årsplanen for FGU Skolen i forhold til eleverne
Ansvarlig for en god kontakt til egne elever, øvrige samarbejdspartnere såsom UU-vejledere samt evt. forældre
Ansvarlig for udarbejdelse af egne undervisningsplaner, forløbsplaner m.m.
Foretage løbende evalueringer af den pædagogiske praksis. 
Understøtte et godt læringsmiljø
Varetaget kontaktlærerfunktion
Arbejde med arbejdsportfolio som et dokumentationsredskab 


Udover ovenstående opgaver bliver du:

  • Tovholder for og deltager i aftalte udviklingsopgaver og projekter
  • Tovholder for aftalte støttefunktioner
Ansøgningsfrist: 23. januar kl. 12.00
Læs mere om jobbet.

Uddannelseschef til FGU Skolens afdelinger i Lemvig og Struer

FGU Skolen HLSS søger en ny uddannelseschef til vores afdelinger i Lemvig og Struer. Uddannelseschefens opgave er at varetage ledelsesfunktionen for to af skolens afdelinger - herunder at sikre planlægning og organisering af skolens pædagogiske aktiviteter, samt varetage personaleansvaret for de tilknyttede medarbejdere.
Uddannelseschefen er desuden fagligt ansvarlig for aftalte tværgående funktioner med henblik på at sikre ensartethed på tværs af lokationer.


Uddannelseschefen indgår i FGU Skolens chefgruppe. Chefgruppen består af skolens direktør, FGU Skolens tre uddannelseschefer samt skolens udviklingschef. Uddannelseschefen refererer til direktøren, og vil være daglig leder for afdelingerne i Lemvig og Struer. Vi ønsker en uddannelseschef, hvor videndeling med direktør og den øvrige chefgruppe er en naturlig arbejdsform. Som uddannelseschef er du desuden også ansvarlig for at sikre videndeling lokalt.

Som uddannelseschef er du opmærksom på, at skolen overholder lovgivning og intentioner for FGU med afsæt i de 15 didaktiske principper for FGU – og med en særlig opmærksomhed på de for nuværende, udvalgte fokusområder – helhedsorienteret undervisning, autenticitet, synlige læringsmål, inkluderende læringsmiljø, sproglig opmærksomhed samt sundhed, ernæring og motion.

Det er vigtigt, at du har erfaring med ledelse og organisatorisk udviklingsarbejde i selvejende institutioner. Som leder har du arbejdet med strategisk organisationsudvikling på flere niveauer, og du er vant til at begå dig i en uddannelsesinstitution med det ledelsesrum og ansvar, der følger med. Det er vigtigt, at du har erfaring med at lede en skole med selvstændigt budgetansvar og indsigt i økonomisk styring af en selvejet institution.

Ansøgningsfrist: 23. januar kl. 12.00
Læs mere om jobbet.