For elever

Opstart

På basis er uddannelsesforløbet fleksibelt. Forløbet omfatter dansk og matematik, introduktion til uddannelsessporet og mulighed for at deltage på relevante fag. Du kan starte på basis løbende hele året, og du starter på et af de 3 erhvervsfaglige spor, når der uddannelsesstart - i januar og august.

Basis kan også være for dig, der udelukkende har brug for at forbedre dit niveau i almene fag som eksempelvis dansk og matematik. Du kan bruge det til at opfylde adgangskravet til en erhvervsuddannelse eller at komme ind på et erhvervsuddannelse hovedforløb.

I samarbejde med din UU-vejleder laver du en uddannelsesplan. Planen beskriver bl.a. dine mål, hvilket spor du skal følge og hvilket niveau, du starter på.

Mødetid

Mandag: 8.00-15.00
Tirsdag: 8.00-18.00
Onsdag: 8.00-13.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Varighed og timetal

Hvor længe du kan gå på FGU bliver fastsat i din uddannelsesplan og målgruppevurdering.

Du får lavet en uddannelsesplan, som indeholder en forventet start- og slutdato samt dit forventede start- og slutniveau på uddannelsen. På FGU-institutionen bliver der lavet en forløbsplan ud fra din uddannelsesplan. Forløbsplanen fastlægger dit konkrete forløb på FGU.

Som udgangspunkt er FGU en fuldtidsuddannelse. På basis er der mulighed for at følge uddannelsen på deltid og i særlige tilfælde, kan der være mulighed for, at du kan følge sporet i færre timer. Om det er muligt at deltage på uddannelsens hovedspor på nedsat tid eller forlænge, bliver besluttet af den kommunale ungeindsats. Tal med din UU-vejleder om, hvad der er muligt for dig.  

Madordning

Vi serverer ét sundt måltid hver dag, når du er på skolen. Maden er gratis for dig, der er FGU-elev.