Skip to main content

Dansk

I dansk arbejder du med danskfagets kerne; nemlig det danske sprog. Herunder at tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at forstå, at forholde sig til, at læse og at skrive. Fagets identitet i FGU hviler på to ben: Det almene og det praksisrettede. Du vi i faget få styrket dine forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Faget fungerer også som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab.