Identitet og medborgerskab

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Her vil du opleve, at der inddrages temaer og problemstillinger fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion til at afdække aktuelle udfordringer og dilemmaer. Emnerne har relevans for dine muligheder for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber.