Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Det faglige tema omfatter elementer fra jordbrug, skovbrug og fiskeri. Du vil arbejde med produktion/tjenesteydelser, kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i biologiske og økologiske sammenhænge. Undervisningen er praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af varer eller tjenesteydelser, med henblik på afsætning og på elevernes varetagelse af jobfunktioner inden for det faglige tema.