Omsorg og sundhed

Det faglige tema omfatter elementer, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Du vil arbejde med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for relevante målgrupper (børn/unge/ældre). Centrale elementer i det faglige tema er: Omsorgsrollen, sundhed og sundhedsfremme, psykologi og pædagogik, kommunikation, observation og refleksion, hygiejne og arbejdsmiljø.