FGU SKOLEN ER LUKKET FREM TIL TIRSDAG D. 14. APRIL 2020

FGU Skolen følger myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitten af coronavirus. Det betyder, at FGU Skolen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer er midlertidig lukket frem til tirsdag den 14. april 2020. Alle elever er sendt hjem, hvor de arbejder videre med deres opgaver via fjernundervisning.

Vi følger situationen og melder løbende ud her på hjemmeside og vores facebookside "FGU Skolen". Du kan fortsat ringe til os på telefon 9610 9600 mandag til fredag kl. 8.00-15.00 eller skriv til post@fguskolen.dk 
Vi opfordrer dig til at vise samfundssind ved at følge myndighedernes anvisninger på

www.coronasmitte.dk.


Pas på jer selv og hinanden. Det du gør nu, gør en forskel.VELKOMMEN TIL FGU SKOLEN HLSS

Din vej til uddannelse og job.

FGU Skolen HLSS har fire skoler i henholdsvis Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

På FGU Skolen får du et uddannelsesforløb, der er målrettet dine ønsker, behov og kompetencer. I op til to år kan du som elev på FGU Skolen HLSS lære, opleve, lade dig inspirere, afklare og udvikle, så du bliver godt rustet til at tage springet videre ud i uddannelse eller job.MED FGU FÅR DU...

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er tilbuddet til dig, der er under 25 år og har brug for at blive afklaret til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde. Du får:
  • Mulighed for at lære med både hænderne og med hovedet
  • En aktiv og varieret hverdag, hvor du kan bruge dig selv
  • Et tilbud, der passer til dig
  • Hjælp til at finde vej til den uddannelse eller det job, der passer til dig
  • Et godt socialt skolemiljø
Læs mere om FGU

FGU UDDANNELSESFORLØB

Hvert uddannelsesspor indeholder et basisniveau og to til tre efterfølgende niveauer. Med niveau 2 opnås kompetence til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. For både produktionsgrunduddannelsen (PGU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) giver niveau 3 kompetence til at fortsætte i beskæftigelse på kvalificeret grundlag.

Afsøgningsforløb

FGU-forløb kan indledes med et afsøgningsforløb, der kan vare op til to uger. Her bliver det afklaret om den unge kan optages på uddannelsen.

Basisniveauet

Basisniveauet er fleksibelt og kan normalt vare op til normalt 20 uger. Herefter optages eleven på et af de 3 spor på FGU'en.

De efterfølgende niveauer

De efterfølgende niveauer i de tre spor retter sig progressivt mod de enkelte slutmål inden for uddannelsessporet og den enkelte elevs behov.

Varighed

Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år. Dog kan varigheden forlænges, når særlige forhold taler herfor.