Skip to main content
  • Pressemeddelelse

    09/11-2022
FGU Skolen
Bestyrelsesformand konstitueres, som midlertidig direktør for FGU Skolen HLSS Bestyrelsen for FGU Skolen HLSS har valgt at konstituere bestyrelsesformand Stine Esther Christensen, som midlertidig direktør for FGU Skolen med tiltrædelse pr. 01.12.22. Konstitueringen medfører, at Stine Esther Christensen midlertidig udtræder af FGU Skolens bestyrelsen, hvorfor formandsposten imellem tiden besættes af nuværende næstformand Jens Lønberg Pedersen, Lemvig Kommune. Bestyrelsens har vægtet to væsentlige hensyn som grundlag for beslutningen. Det ene hensyn handler om den fortsatte strategiske udvikling af skolen. Det er bestyrelsens vurdering, at dette er afgørende for skolens fremadrettede position som attraktiv ungdomsuddannelse. Det andet hensyn vedrører stabilitet og kontinuitet i skolens hverdag. Dette sikres ved at færrest mulige jobfunktioner berøres i perioden frem mod ansættelse og opstart af en ny direktør. FGU Skolen HLSS står over for direktørskifte idet skolens nuværende direktør, Charlotte Tipsmark fratræder ved udgangen af måneden for at starte et nyt job. Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at rekruttere en ny direktør til skolen og forventer at direktørstillingen er endeligt besat primo foråret 2023. For yderligere kommentarer kontakt da: Formand Stine Esther Christensen, tlf.: 91 55 30 96 Næstformand Jens Lønberg Pedersen, tlf.: 22 53 53 77 Om FGU Skolen HLSS (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer): På FGU Skolen HLSS får unge under 25 år hjælp til at komme videre i uddannelse eller job. Her handler det nemlig om de unge. Om deres drømme og deres fremtid. Der er løbende optag på FGU, hvor de unge kan komme på forskellige spor. Du kan læse mere på FGU Skolens hjemmeside: www.fguskolen.dk

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717