Skip to main content
  • Bestyrelsen

    FGU Skolen ledes af en selvstændig og uafhængig bestyrelse.

FGU Skolen

Birthe H. Hallund

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant med stemmeret

Ditte E. Christensen

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret

Dorthe Pia Hansen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Holstebro Kommune

Gert Ringgaard

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af FH Skiveegnen

Gregers Frederiksen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Skive Kommune

Søren Christensen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af de erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner

Jens L. Pedersen

Næstformand

Udpeget af Lemvig Kommune

John Christoffersen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Struer Kommune

Lars M. Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af FH Nordvestjylland

Marc P. Christensen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Dansk Erhverv

Mikkel Holst

Elevrådsrepræsentant

Tilforordnet

René Bitsch

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af DI

Stine E. Christensen

Udpeget af Skive Kommune

Formand

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717