Skip to main content
 • Om os

  FGU Skolen har skoler i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.
  Her bliver du klar til at tage næste skridt mod en ungdomsuddannelse eller et job, du godt kunne tænke dig.

FGU Skolen

Din vej til uddannelse og job

FGU er en ny uddannelse for dig, der er under 25 år, og som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller et job. FGU varer op til to år, og du kan sammensætte uddannelsen efter dine interesser, ønsker og behov.

Du kan tage din uddannelse på vores skoler i Holstebro, Lemvig, Skive eller Struer. Her giver vi dig et godt overblik over dine muligheder. Du vil opleve, at du kan tale med din lærere om dine fremtidsdrømme, så I sammen kan tilpasse dit forløb på FGU Skolen.

Det særlige ved FGU er, at du her får muligheden for at lære både med hænderne og hovedet. På FGU Skolen har vi et godt miljø med mange sociale aktiviteter.

FGU Skolens organisering

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Værdigrundlag

Vision

Sammen skaber vi fundamentet for din fremtid

Mission

At gøre unge mellem 15 og 25 år klar til uddannelse eller job

Værdier

Rummelig, ambitiøs og vedholdende.

Rummelig

 • Vi rummer sociale, faglige og personlige udfordringer 
 • Vi hjælper alle til at finde deres rette hylde 
 • Vi er rummelige, men samtidig bevidste om, at enkelte handlinger ikke må stå i vejen for fællesskabet 

Ambitiøs

 • Vi har forventninger på elevernes vegne 
 • Vi stiller krav til elevernes vilje til udvikling 
 • Vi ser os selv som det bedste valg for eleverne 

Vedholdende

 • Vi løfter opgaven med, at eleverne lykkes – også når det er svært 
 • Vi er stabile og engagerede og motiverer eleverne til at være det samme 
 • Vi har fokus på, at eleverne opnår resultater, så de kan skabe den fremtid, de ønsker 

Vores værdier er bærende for den skole, vi er, og ønsker at være fælles om i fremtiden. Vi vil genkendes i vores værdisæt. Måden, vi agerer og behandler hinanden på, tager udgangspunkt i værdierne. Værdierne kan mærkes af alle – både elever, medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Strategi

Måden, vi gør tingene på

Læring på FGU Skolen

Eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber gennem arbejdsprocesser, som de har indflydelse på.
Der er fokus på personlige, faglige og sociale kompetencer.

Læring på FGU Skolen foregår gennem
tre strategiske indsatsområder:


Kerneopgaven i centrum

Eleven er ligeværdig aktør i vores fælles projekt;
At skabe fundamentet for den fremtid eleven ønsker


Forpligtende fællesskaber

FGU Skolen betragtes som et forpligtende fællesskab, hvor vi tager vare på hinanden.

FGU Skolen møder eleverne som ansvarlige, unge
mennesker med ressourcer.

Den gode medarbejder på FGU Skolen er faglig dygtig på sit felt.

Alle er optaget af at finde ressourcerne, og bringe mennesker sammen i fællesskaber som lykkes.

Succeskriteriet for den gode relation til kommunen
er en samskabende proces, hvor vi i fællesskab skaber de rette forudsætninger for, at eleverne lykkes.


Ordblindevenlig skole

På skolen møder eleverne et ordblindevenligt undervisningsmiljø.

Vi er altid opdateret på de nyeste programmer og apps, som sikrer eleverne de bedste forudsætninger for at følge undervisningen.

Det betyder også, at alle FGU-lærere er klædt på til
opgaven og faciliterer, at tekster og øvrigt undervisningsmateriale er læsbart for alle elever. For eleverne betyder det, at alle screenes i både dansk og matematik ved skolestart.

Alle elever har mulighed for at benytte læse- og skrive-teknologi i
timerne og ved alle prøver. Alt materiale til brug for undervisningen
kan tilgås digitalt.

De tre strategiske indsatser rummer de 15 didaktiske principper, som er kendetegnende for FGU Skolen:

Kerneopgaven i centrum

 • Helhedsorienteret undervisning
 • Autenticitet
 • Praksisbaseret dannelse og læring
 • Synlige læringsmål
 • Differentiering
 • Innovation og produktudvikling
 • Afklaring og vejledning

Forpligtende fællesskaber

 • Praksisfællesskaber
 • Inkluderende læringsmiljø
 • Evaluering
 • Dannelse
 • Sundhed, ernæring og motion

Ordblindevenlig skole

 • Læringsstrategier
 • Tydelig struktur
 • Sproglig opmærksomhed
Kultur

Hvem vi er, og hvad vi står for

Anerkendende tilgang

Den anerkendende tilgang er en metode, som identificerer det bedste, af det der er. Dette for at forfølge muligheder og drømme, i det der kan blive. Det er en fælles søgen efter den styrke og energi, som findes i FGU Skolen og hos alle elever og medarbejdere.

Det er også at undersøge og indsamle viden for på den
måde at finde kvaliteter i FGU Skolen, i situationen
og hos den enkelte.

Hvad beskæftiger elevrådet sig med på FGU Skolen HLSS?


Pædagogisk, didaktisk grundlag

Her kan du læse mere om skolens pædagogiske og didaktiske grundlag.

Særlige indsatser og forløb

Her bliver skolens særlige indsatser og forløb beskrevet

Ordblindevenlig skole

På skolen møder du og dine elevkammerater et ordblindevenligt undervisningsmiljø. Vi er altid opdaterede på de nyeste programmer og apps, som sikrer dig de bedste forudsætninger for at følge undervisningen. 

På FGU Skolen er der et ordblindeteam, som kan hjælpe med at facilitere ordblindevenlig undervisning eller svare på helt konkrete spørgsmål.

Prøver og prøveformer

Du kan gå til afsluttende prøve i fagene og på den måde kvalificere dig til en erhvervsuddannelse, hf eller gymnasiet. Prøveformen er portfolioprøve og afsluttes på niveauerne G-, E- eller D-niveau.

Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I faget PASE er der en særlig prøveform, hvor den afsluttende prøve er en praktisk prøve over to arbejdsdage.

Regler for prøveafholdelse

På FGU Skolen er der regler for prøveafholdelse. I linket kan du læse mere om, hvilke bekendtgørelser der ligger til grund for prøveafholdelse.

Derudover kan du læse om:

 • Før, under og efter prøven
 • Prøve- og eksaminationsgrundlag
 • Bedømmelseskriterier
 • Censur
 • Generelle bestemmelser
 • Klagevejledning mv.

Manglende sociale klausuler

I de tilfælde, hvor en FGU-institution ikke har anvendt en klausul om uddannelses- og praktikaftaler ved udbud og kontraktindgåelse, skal institutionen begrunde denne manglende anvendelse af den sociale klausul på sin hjemmeside.

Evaluering

Institutionen skal sikre, at gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af institutionens undervisning er offentligt tilgængelige.

Yderligere offentliggørelse

Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning.

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717