Skip to main content

Linje: BASIS

PASE

I PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) vil du lære om privatøkonomi, kommunikation, samarbejde samt hvad det kræver at kunne indgå kollegialt og professionelt på en arbejdsplads. I faget indgår små teoretiske oplæg, gruppearbejde, virksomhedsbesøg, projekter og praktiske øvelser.

Dansk

I dansk arbejder du med danskfagets kerne; nemlig det danske sprog. Herunder at tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at forstå, at forholde sig til, at læse og at skrive. Fagets identitet i FGU hviler på to ben: Det almene og det praksisrettede. Du vi i faget få styrket dine forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Faget fungerer også som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab.

Matematik

I FGU-matematik kommer du til at arbejde med praktiske og anvendelsesorienterede emner. Matematik anvendes alle steder i erhvervslivet, hverdagslivet og giver indsigt i samfundet. FGU-matematik er kendetegnet ved at være et sprog, der kan undersøge og beskrive sammenhænge, samt muliggøre løsning af opgaver.

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717