Forfatter: Tina Storm

Tak for besøget

På skolen i Holstebro har elever fra alle 3 skoler haft en dag med Simon fra Give Steel A/S. Det har været nogle virkelig gode dage, hvor eleverne har haft opgaver i svejsekabinerne og afprøvet nye ting – alt imens Simon har delt sin viden.

Pressemeddelelse

Bestyrelsesformand konstitueres, som midlertidig direktør for FGU Skolen HLSS Bestyrelsen for FGU Skolen HLSS har valgt at konstituere bestyrelsesformand Stine Esther Christensen, som midlertidig direktør for FGU Skolen med tiltrædelse pr. 01.12.22. Konstitueringen medfører, at Stine Esther Christensen midlertidig udtræder af FGU Skolens bestyrelsen, hvorfor formandsposten imellem tiden besættes af nuværende næstformand Jens Lønberg Pedersen, Lemvig Kommune. Bestyrelsens har vægtet to væsentlige hensyn som grundlag for beslutningen. Det ene hensyn handler om den fortsatte strategiske udvikling af skolen. Det er bestyrelsens vurdering, at dette er afgørende for skolens fremadrettede position som attraktiv ungdomsuddannelse. Det andet hensyn vedrører stabilitet og kontinuitet i skolens hverdag. Dette sikres ved at færrest mulige jobfunktioner berøres i perioden frem mod ansættelse og opstart af en ny direktør. FGU Skolen HLSS står over for direktørskifte idet skolens nuværende direktør, Charlotte Tipsmark fratræder ved udgangen af måneden for at starte et nyt job. Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at rekruttere en ny direktør til skolen og forventer at direktørstillingen er endeligt besat primo foråret 2023. For yderligere kommentarer kontakt da: Formand Stine Esther Christensen, tlf.: 91 55 30 96 Næstformand Jens Lønberg Pedersen, tlf.: 22 53 53 77 Om FGU Skolen HLSS (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer): På FGU Skolen HLSS får unge under 25 år hjælp til at komme videre i uddannelse eller job. Her handler det nemlig om de unge. Om deres drømme og deres fremtid. Der er løbende optag på FGU, hvor de unge kan komme på forskellige spor. Du kan læse mere på FGU Skolens hjemmeside: www.fguskolen.dk

Pressemeddelelse

FGU Skolen HLSS skal have ny direktør

FGU Skolen HLSS skal have ny direktør, idet nuværende direktør Charlotte Tipsmark har fået nyt job og fratræder ved månedens udgang. Der er igangsat en proces med at finde ny direktør. Bestyrelsesformand Stine Esther Christensen udtaler ”Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget Charlotte Tipsmarks opsigelse.  Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at takke Charlotte for hendes dedikerede arbejde på FGU Skolen, – og for den måde hun personligt og ledelsesmæssigt har stillet sig i spidsen for at medvirke til, at FGU Skolen som helt ny uddannelsesinstitution fandt fodfæste” ”Det har ikke været nogen nem opgave, men Charlotte overleverer en skole i god og sund udvikling. Det kan vi som bestyrelse kun være meget tilfredse med. Vi ønsker Charlotte alt det bedste i sit nye virke” afslutter bestyrelsesformanden. FGU Skolen HLSS har været igennem en rivende udvikling og kan i dag notere sig et flot elevtal, et frugtbart og tæt samarbejde med de fire omkringliggende kommuner samt spændende perspektiver for de kommende år. Bestyrelsen har derfor allerede igangsat arbejdet med at rekruttere en ny direktør til skolen. En direktør, der får ansvar for den ambitiøse videreudvikling, som FGU Skolen HLSS står overfor. Bestyrelsen er samtidig meget opmærksom på at sikre en midlertidig overgangsledelse. Denne skal sikre, at medarbejdere og elever påvirkes mindst muligt i overgangsfasen, og at skolens hverdag i øvrigt fortsætter. For yderligere kommentarer kontakt da: Bestyrelsesformand Stine Esther Christensen, tlf.: 91 55 30 96   Om FGU Skolen HLSS (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer): På FGU Skolen HLSS får unge under 25 år hjælp til at komme videre i uddannelse eller job. Her handler det nemlig om de unge. Om deres drømme og deres fremtid. Der er løbende optag på FGU, hvor de unge kan komme på forskellige spor. Du kan læse mere på FGU Skolens hjemmeside: www.fguskolen.dk

FGU-cup

Inden en dejlig efterårsferie afholdte vi skolens årlige FGU-cup. Dejlig dag med godt humør, fællesskab og denne gang gik pokalerne til Skive og Struer. Her bor de til næste år hvor kampen tages op igen.

Ordblindevenlig skole

På FGU Skolen ønsker vi at være en ordblindevenlig skole. Det betyder, at vi hver måned har et nyt fokusområde. I januar fokuserer vi på, at alle tekster i alle fag ligger digitalt tilgængelige. Derfor laves der hver måned en video, hvor en af vores elever fortæller om fordelene ved denne måneds fokus.

Anderledes undervisning

Besøg på Industrimuseet i Horsens. Når man hører ordene FGU Skolen og undervisning, kan det være mange andre ting end computer, borde, stole og et teorilokale. Vi prioriterer også at opleve tingene i praksis. Tidligere i dette skoleår var Industri og Motor og mekanik fra Holstebro på tur til Industrimuseet i Horsens. Efter den fælles morgenmad pakkede vi bussen og trillede mod Horsens. Vi var både spændte og nysgerrige.  Da vi ankom til Industrimuseet, fik vi kontakt med vores guide, som gav os en rundvisning på museet. Vi startede i afdelingen med dampmotorer og dieselmotorer, som alle har en fortid i Danmark som arbejdsmaskiner i en eller anden form. Det kan være i industrien, til at trække produktionsapparatet eller til at trække en generator og derved lave strøm. Herefter gik turen til træværkstedet, hvor vi så nogle af de første håndlavede træskofremstillinger, og hvordan træskoproduktionen har udviklet sig til at blive mere automatiseret. Middagsmaden havde vi selv sørget for hjemmefra, og tilberedningen klarede vi også selv på stedet. Vi havde medbragt en generator, så vi kunne lave strøm til stegning af pølser, fiskefileter og frikkedeller. Herfra gik turen til avistrykkeriet for at vise os, hvordan datidens typografer og trykkere lavede aviser, og hvordan det også blev mere automatiseret igennem tiden. Dengang var der ikke noget der hed computer og stavekontrol, og hvert enkelt bogstav skulle sættes på enkeltvis med en pincet. Hvis typografen ikke kunne stave eller lavede stavefejl, kunne det ses med det samme. Industrimuseet viser meget om arbejderklassens forhold på arbejdsmarkedet og deres boligforhold. Vi skulle selvfølge også se, hvordan datidens arbejderklasse levede sparsomt, og hvilken betydning industrialiseringen har haft på arbejderklassens boligforhold og økonomi. Industrialiseringen medførte bl.a., at kvinderne nu begyndte at arbejde udenfor hjemmet og kunne tjene deres egne penge i industrien. Med velstanden for arbejderklassen fik den enkelte arbejderfamilie flere penge til rådighed, som bl.a. blev brugt på forbrugsgoder som bedre bolig, charterrejser, radio, TV m.v. Det var slutningen på en dejlig og oplevelsesrig dag sammen med eleverne. Hilsen Ralf, FGU-lærer

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717