Skip to main content

Miljø og genbrug i spændende samarbejde

Miljø og genbrug i Skive fortsætter det gode samarbejde, de har med Skive Bibliotek og de fantastiske frivillige og kreative sydamer. Holdet er en del af et projekt “Sammen om verdensmålene”, der har til hensigt at skabe større forståelse for genbrug, genanvendelse og upcycling på tværs af generationer, og det er en kæmpe succes. De har mødtes to gange. Den ene gang på FGU Skolen og den anden gang i Opfinderiet på biblioteket. Her er der syet forklæder, huer, t-shirts, lavet tryk på folieskærer, eleverne har lært at brodere og lave invisibel mending.

Åbent hus

Alle vores skoler inviterer til åbent hus, hvor du kan komme og se skolen, møde andre elever og ansatte. Vi åbner dørene på vores skoler på følgende tidspunkter: Holstebro: D. 3/2-24 kl. 10-13 Skive: D. 20/1-24 kl. 10-13 Struer: D. 20/1-24 kl. 10-13

Juleferie

Eleverne på FGU Skolen går på juleferie 20/12-23 og starter igen i det nye år onsdag d. 3/1-24. Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle. Tusind tak for alle oplevelser i 2023 til alle elever og samarbejdspartnere

Ny skole i Holstebro

Nyt naboskab og stærkere bånd.

FGU Skolen køber bygning og byggegrund af UCH og kommer tættere på andre ungdomsuddannelser. 

Efter planen kommer FGU Skolen til at flytte til Birkehøj 1 i lokaler, der er i direkte sammenhæng med uddannelserne på UCH. FGU Skolens bestyrelse har netop truffet beslutning om at købe ejendom og byggegrund af UCH. Dermed rykker FGU Skolen tættere på ungdomsuddannelserne i Holstebro. Dette skridt markerer ikke blot en fysisk flytning, men en styrkelse af det allerede gode samarbejde og etableringen af et tæt naboskab med andre uddannelser i området.

FGU Skolen og UCH har allerede et godt samarbejde om at skabe et solidt fundament for at få flere unge i uddannelse, og set i det lys, er det naturligt at udvikle samarbejdet med et naboskab. At bringe FGU og andre ungdomsuddannelser tættere sammen, giver mulighed for at udvikle et endnu tættere netværk, der vil fremme elevernes faglige og personlige vækst på tværs af uddannelsesveje.

”Timingen er perfekt. Vi rykker nu ind i centrum af uddannelsesnetværket i Holstebro. Vi får gåafstand til hele UCH, VUC, Holstebro Gymnasium, SOSU MV, UU Nordvestjylland og øvrige samarbejdspartnere. Det er en unik mulighed for at udbygge samarbejdet og få skabt de bedste betingelser for vores elever på deres videre vej i uddannelse eller job. Jeg er taknemmelig for, at muligheden åbnede sig, da vi på denne måde kan skabe en bedre og mere sammenhængende hverdag for vores elever. Transportmulighederne til Birkehøj 1 er også bedre. Så det her er win win”, udtaler Karin Jeppesen, direktør FGU Skolen HLSS.

Når FGU Skolen flytter til ny adresse bliver samarbejdet mellem FGU og ungdomsuddannelserne langt lettere, og eleverne på skolen bliver en del af et samlet ungemiljø med de øvrige uddannelser i umiddelbar nærhed.

”Vi er glade for, at FGU Skolen flytter ind sammen med os, så vi kan knytte endnu tættere bånd og inspirere flere unge på FGU Skolen til at fortsætte på én af de 20 erhvervsuddannelser på UCH. Vi glæder os til at udvide det gode samarbejde og inspirere endnu flere FGU-elever til at blive faglærte,” siger direktør fra UCH, Nanna Seidelin.

Det nye naboskab mellem FGU og UCH er et skridt imod at skabe et stærkere uddannelsesmiljø, der styrker elevernes uddannelsesmuligheder.

FGU får adresse på Birkehøj 1, 7500 Holstebro. Det er endnu ikke sat dato på, hvornår flytningen bliver effektueret.

Værkstedsundervisning

Der er gang i værkstederne rundt på skolerne. Her en beskrivelse fra Jeppe, FGU-lærer på byg, bolig og anlæg i Struer.
Eleverne har været i gang med et lille byggeprojekt👏
Her har de lært om at bygge en trækonstruktion og beklæde den i gips.
Efterfølgende har de spartlet og sat glasvæv op på den ene side og sat fliser op på den anden side🔨🥳

Opstart efter sommerferien

Skolen holder ferielukket uge 28, 29 og 30. Efter sommerferien åbner skolen dørene igen tirsdag d. 1/8-23. Vi vil glæde os til at se både nuværende og nye elever. Go’ sommer til alle  

Forårsmarked på Slagteriet

Eleverne på skolen i Holstebro har igen i år fået lov til at have stande på årets Forårsmarked på Slagteriet. Mange spændende stande bl.a. hvor der sælges diverse metalprodukter, træprodukter og spændende mad – kom og besøg os.

Pressemeddelelse

Ny direktør for FGU Skolen HLSS er fundet. Efter en grundig ansættelsesproces med et stærkt ansøgerfelt på 32 kandidater, har et enigt ansættelsesudvalg og bestyrelse valgt Karin Jeppesen, 51 år som ny direktør for FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer pr. 1. maj 2023. Hun afløser skolens konstituerede direktør Stine Esther Christensen. Karin Jeppesen er begejstret for sin nye stilling: – Jeg glæder mig først og fremmest til at lære organisationen og de ansatte at kende. Og så er jeg utrolig stolt, men også ydmyg over for den opgave, jeg har sagt ja til. Det er en stor glæde for mig at blive direktør i FGU, hvor jeg kan bidrage til at ruste FGU-målgruppen fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i varigt job. – FGU Skolen HLSS er en spændende skole, hvor jeg får lov til at bruge de mange års erfaringer jeg har fra ledelse, aktivering, rehabilitering og undervisning. Som ung har jeg selv haft brug for et ekstra skub, inden jeg kom i gymnasiet og jeg husker især én underviser på produktionsskolen, der fik mine øjne op for, at jeg havde et større potentiale, end jeg selv var klar over. Karin Jeppesen er uddannet cand.mag. i nordisk sprog og filosofi, og har efterfølgende arbejdet med personale, økonomi og ledelse. Hun kommer fra en stilling som uddannelsesleder på Holstebro Tekniske Gymnasium, UCH. Inden da havde Karin en karriere både i den private og offentlige sektor. Blandt andet som afdelingsleder på Rehabiliteringen i Region Midt og som konsulent ved Jobcenter Århus og det private konsulentfirma Ramsdal. I sin karriere har Karin altid fokuseret på at udvikle de tilbud, hun var en del af. – Den nye direktør får et stort ansvar for at inddrage medarbejderne i udviklingen af FGU. Institutionen skal udvikles med respekt for, at FGU-skolerne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer får en endnu større sammenhængskraft. Samtidig skal det sikres, at eleverne oplever helhed og sammenhæng i uddannelsesforløbet, siger bestyrelsesformand Jens Lønberg Pedersen. Det bliver også vigtigt, at den nye FGU-direktør indgår i et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, de faglige organisationer, ungdomsuddannelserne og de fire kommuner, så indsatsen for at få de unge videre bliver styrket på tværs. Bestyrelsesformand Jens Lønberg Pedersen har store forventninger til den nye direktør: – Vi har valgt at ansætte en direktør, der har solid erfaring inden for uddannelsessektoren. Karins kompetencer og erfaringer viser tydeligt, at hendes profil matcher direktørstillingen. Koblet med hendes store motivation for jobbet, er et enigt ansættelsesudvalg overbevist om, at hun er den rette. Jeg glæder mig meget til samarbejdet og til at byde Karin velkommen ved en reception, hvor vi også ønsker at sige tak til Stine Esther Christensen for den fornemme varetagelse hun har udvist som konstitueret direktør. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Bestyrelsesformand Jens Lønberg Pedersen 2253 5377 Ny direktør for FGU HLSS Karin Jeppesen, 6077 8078

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717