Ordblindevenlig skole

På FGU Skolen ønsker vi at være en ordblindevenlig skole. Det betyder, at vi hver måned har et nyt fokusområde. I januar fokuserer vi på, at alle tekster i alle fag ligger digitalt tilgængelige. Derfor laves der hver måned en video, hvor en af vores elever fortæller om fordelene ved denne måneds fokus.

Anderledes undervisning

Besøg på Industrimuseet i Horsens. Når man hører ordene FGU Skolen og undervisning, kan det være mange andre ting end computer, borde, stole og et teorilokale. Vi prioriterer også at opleve tingene i praksis. Tidligere i dette skoleår var Industri og Motor og mekanik fra Holstebro på tur til Industrimuseet i Horsens. Efter den fælles morgenmad pakkede vi bussen og trillede mod Horsens. Vi var både spændte og nysgerrige.  Da vi ankom til Industrimuseet, fik vi kontakt med vores guide, som gav os en rundvisning på museet. Vi startede i afdelingen med dampmotorer og dieselmotorer, som alle har en fortid i Danmark som arbejdsmaskiner i en eller anden form. Det kan være i industrien, til at trække produktionsapparatet eller til at trække en generator og derved lave strøm. Herefter gik turen til træværkstedet, hvor vi så nogle af de første håndlavede træskofremstillinger, og hvordan træskoproduktionen har udviklet sig til at blive mere automatiseret. Middagsmaden havde vi selv sørget for hjemmefra, og tilberedningen klarede vi også selv på stedet. Vi havde medbragt en generator, så vi kunne lave strøm til stegning af pølser, fiskefileter og frikkedeller. Herfra gik turen til avistrykkeriet for at vise os, hvordan datidens typografer og trykkere lavede aviser, og hvordan det også blev mere automatiseret igennem tiden. Dengang var der ikke noget der hed computer og stavekontrol, og hvert enkelt bogstav skulle sættes på enkeltvis med en pincet. Hvis typografen ikke kunne stave eller lavede stavefejl, kunne det ses med det samme. Industrimuseet viser meget om arbejderklassens forhold på arbejdsmarkedet og deres boligforhold. Vi skulle selvfølge også se, hvordan datidens arbejderklasse levede sparsomt, og hvilken betydning industrialiseringen har haft på arbejderklassens boligforhold og økonomi. Industrialiseringen medførte bl.a., at kvinderne nu begyndte at arbejde udenfor hjemmet og kunne tjene deres egne penge i industrien. Med velstanden for arbejderklassen fik den enkelte arbejderfamilie flere penge til rådighed, som bl.a. blev brugt på forbrugsgoder som bedre bolig, charterrejser, radio, TV m.v. Det var slutningen på en dejlig og oplevelsesrig dag sammen med eleverne. Hilsen Ralf, FGU-lærer

Ny tradition

Fredag før efterårsferien var alle 4 skoler samlet i Holstebro til skolens FGU Cup. Der blev dystet i både fodbold og rundbold. Vejret var med os, og der blev kæmpet på banerne i høj solskin. Også humøret var i top – og de 2 pokaler fandt deres plads i et år, indtil der næste år skal kæmpes om pokalerne på ny. TAK til alle for en fantastisk dag.

Nyt i Holstebro

Et nyt samarbejde har set dagens lys i Holstebro. Eleverne fra 3 faglige temaer er gået sammen i et nyt, stærkt fællesskab, hvor forskellige læringsmål arbejder sammen i et spændende projekt. Eleverne fra Omsorg og sundhed, Musisk og kunstnerisk produktion og Byg, bolig og anlæg arbejder med design, kreativitet og indretning. Projektet startede op lige efter ferien og holdet har været i den kreative boble lige siden. De har bl.a. stiftet  bekendtskab med SketchUp, været på inspirationstur til Formland, arbejdet med designidéer til optimering af skolens fysiske rammer og sprunget forslag til et nyt pauserum til gavn for alle skolens elever. Der arbejdes både praktisk og teoretisk – og også grundfagene bindes på. Vi glæder os så meget til at følge progressionen.

Tobaksfri skoletid

Pr. 31/7 er tobaksfri skoletid et lovkrav på alle ungdomsuddannelser. Dette gælder på og uden for skolens område. Forbuddet omfatter alle former for tobaksprodukter, inklusiv snus og e-cigaretter, og er gældende for både elever og ansatte.    

Ferie i uge 28-30

FGU Skolen går på sommerferie i dag. Vi ønsker alle en dejlig sommer, og vi ses i uge 31. Første skoledag for fortsætterelever er onsdag d. 4. august. Første skoledag for nye elever er mandag d. 9. august. Vi glæder os til at se jer alle. Kærlig hilsen os alle på FGU Skolen

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717