Skip to main content
  • AGU DSA

    AGU DSA er for dig, som ønsker dansk som andetsprog som dit primære fag. Derudover har du matematik og valgfag.

FGU Skolen

AGU DSA

Basis DSA er for dig, som ønsker dansk som andetsprog som dit primære fag. Derudover vil der også være matematik. På basisholdet er fokusområdet dansk som andet sprog (DSA) – og det vil derfor udelukkende være et hold med undervisning for tosprogede. I selve DSA-undervisningen arbejder vi med at styrke dit danske ordforråd både i tale, læsning, skrift og forståelse. FGU-lærerne tilrettelægger undervisningen ud fra princippet undervisningsdifferentiering – med andre ord, vi tager udgangspunkt lige dér, hvor dine aktuelle dansksproglige kompetencer er.

DSA giver samme muligheder som, og sidestilles med, faget dansk når du skal videre til din næste uddannelse eller job.

Derudover skal du vælge mellem skolens valgfag.

På sporet bliver der mulighed for at besøge andre ungdomsuddannelser, ligesom der er mulighed for erhvervstræning i virksomheder.

Afsøgningsforløb

Prøv FGU Skolen i to uger

Du kan komme på et afsøgningsforløb på FGU Skolen. Forløbet kan vare op til to uger. På afsøgningsforløbet får du lov til at prøve de forskellige spor af.
Du og din vejleder i kommunen kan bruge afsøgningsforløbet til at finde ud af, om FGU er et godt valg for dig. På skolen følger du skolens hverdag,
og du vil få kendskab til skolens forskellige uddannelsestilbud. Du har selv mulighed for at få indflydelse på, hvilke spor du ønsker at lære mere om.
Du vil blive taget godt imod den første dag på skolen og få en introduktion til forløbet.

Hvis du ikke får anden ydelse, vil du få skoleydelse, mens du er i afsøgningsforløb.

Ring på 9610 9600 og hør mere

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717