Skip to main content
  • BASIS

    Basis er for dig, der starter på FGU Skolen i løbet af skoleåret.

FGU Skolen

BASIS

Hvis du starter på FGU Skolen mellem de to årlige optag på de tre uddannelsesspor med opstart i januar eller august, vil du komme til at gå på basis-hold, indtil der er optag på sporene. Basis er kendetegnet ved at være et hold med mulighed for løbende optag, mens sporene er kendetegnet ved stabile hold med kun to årlige optag.

Mini FGU

Mini FGU er for dig, der har brug for en opstart med færre timer. Du vil gå på et hold med få tilknyttede lærere, som vil hjælpe dig til en god opstart på skolen.

Uanset hvornår du starter, kan du gå på Mini FGU frem til næste semesterstart (januar eller august). Herefter er du og dine holdkammerater klar til at fortsætte på helt almindelig FGU-tid. Du får en kontaktlærer, der er én af dine daglige lærere. På holdet går der andre elever, der også har brug for at starte trygt og på nedsat tid.
På Mini FGU tages der afsæt i hver enkelt elevs behov, og du starter præcis på det faglige niveau og i det tempo, som passer til dig og dine mål.

Undervisningen på basis

Som elev på basis vil du som udgangspunkt have undervisning i dansk eller dansk som andetsprog, matematik, introduktion til uddannelsessporet (enten AGU eller PGU/EGU) og eventuelt valgfag. Der er ikke forskel på basis og spor med hensyn til, hvilke niveauer du kan undervises på. Undervisningen er tilrettelagt med ugentligt optag, så du altid vil kunne starte og føle dig som en del af holdet.

Du begynder på et spor, når der er mulighed for det. Et forløb på basis er derfor typisk af kortere varighed. Der er ingen begrænsning med hensyn til varigheden af forløbet på basis ud over dets maksimale varighed på to år.
Hvis du ifølge sin uddannelsesplan kun skal bestå dansk (eller dansk som andetsprog) og/eller matematik med henblik på at opnå adgang til en erhvervsuddannelse, så kan du nøjes med det eller de fag, som du skal forbedre for at opnå adgang til en erhvervsuddannelse. Ligeledes kan du, der ifølge din uddannelsesplan kun skal opfylde overgangskrav til en erhvervsuddannelses hovedforløb, undervises på basis i det eller de relevante fag. Du skal dermed ikke undervises eller gå til prøve i andre fag. Dette gælder også unge, som for eksempel har afsluttet erhvervsgrunduddannelsen (EGU) eller kombineret ungdomsuddannelse (KUU).

Afsøgningsforløb

Prøv FGU Skolen i to uger

Du kan komme på et afsøgningsforløb på FGU Skolen. Forløbet kan vare op til to uger. På afsøgningsforløbet får du lov til at prøve de forskellige spor af.
Du og din vejleder i kommunen kan bruge afsøgningsforløbet til at finde ud af, om FGU er et godt valg for dig. På skolen følger du skolens hverdag,
og du vil få kendskab til skolens forskellige uddannelsestilbud. Du har selv mulighed for at få indflydelse på, hvilke spor du ønsker at lære mere om.
Du vil blive taget godt imod den første dag på skolen og få en introduktion til forløbet.

Hvis du ikke får anden ydelse, vil du få skoleydelse, mens du er i afsøgningsforløb.

Ring på 9610 9600 og hør mere

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717