Skip to main content

Linje: EGU

Industri

Drømmer du om en fremtid indenfor industrien? Vores værksted giver dig muligheden for at udforske og lære færdigheder, der er essentielle for jobs som smed, industrioperatør eller værktøjsmager. Vi tilbyder undervisning i alt fra 3D-design og fremstillingsprocesser til praktisk erfaring med svejsning og reparationer. Samarbejde med lokale virksomheder og erhvervstræning sikrer, at du er klar til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse. Styrk dine håndværksmæssige evner og få indsigt i industrien hos os. Det faglige tema handler om industriel produktion, fremstilling og design m.m. Du vil arbejde med fremstilling, produktion, design og dokumentation til forskellige forbrugergrupper eller kunder. Undervisningen er kendetegnet ved, at du arbejder i værkstedsfaciliteter med reel produktion af opgaver med afsætning som mål, og med anvendelse af arbejdstøj og værktøj, udstyr og relevante materialer som er kendetegnet for arbejdsområdet.

Service og transport

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til service og transport, herunder søfart mv. Du vil arbejde med håndtering, produktion, servicering, samt levering af serviceydelser og produkter til forskellige forbrugergrupper og/eller kunder. Undervisningen er kendetegnet ved at arbejde i værkstedsfaciliteter og miljøer, med en mulighed for produktion af varer og ydelser og med anvendelse af arbejdstøj og værktøj, udstyr og materialer.

Musisk og kunstnerisk produktion

Du vil arbejde med kunstnerisk produktion. Uanset om det drejer sig om scenekunst, billedkunst, musik, litteratur eller andre kunstformer, har de det til fælles, at kunstneren formidler følelser, holdninger og erfaringer med mere, der har til formål at give kunden/modtageren en oplevelse. Der produceres altså ikke nødvendigvis et fysisk produkt med en praktisk værdi, da produktet primært består af oplevelsen. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer, herunder en kombination af teori, proces og samarbejde med produktion, markedsføring og afsætning af kunstneriske og kulturelle oplevelser som mål.

Motor og mekanik

Det faglige tema omfatter elementer som motor, mekanik og teknik. Du vil arbejde med reparation, servicering samt teknisk indsigt, til forskellige forbrugergrupper eller kunder. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i værkstedsfaciliteter med reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser som mål samt med anvendelse af arbejdstøj, værktøj, udstyr og materialer.

Kommunikation og medier

Det faglige tema omfatter elementer indenfor kommunikation og medier med hovedfokus på det grafiske område. Du vil arbejde i et roligt arbejdsfællesskab og arbejde med en bred vifte af opgaver inden for grafisk kommunikation. Du bliver stærk i en række professionelle programmer, og du lærer at udføre små og store opgaver til online og trykte medier.  Undervisningen er fagligt funderet med fokus på dét mediegrafiske værkstedsmiljø med reel produktion som mål og med anvendelse af værktøj, udstyr og materialer.

Byg, bolig og anlæg

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til bygge- og anlægsfagene samt maritime håndværksfag. Du vil arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver med relevante arbejdsopgaver og kundekontakt med henblik på produktion, afsætning af varer og service- og tjenesteydelser. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver, til områderne hørende arbejdsopgaver og kundekontakt med henblik på produktion, afsætning af varer og service- og tjenesteydelser.

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Det faglige tema omfatter elementer fra jordbrug, skovbrug og fiskeri. Du vil arbejde med produktion/tjenesteydelser, kvalitetsforståelse, afsætning, branchekendskab og sikkerhed samt vejledning i biologiske og økologiske sammenhænge. Undervisningen er praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af varer eller tjenesteydelser, med henblik på afsætning og på elevernes varetagelse af jobfunktioner inden for det faglige tema.

Miljø og genbrug

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til miljø og genbrug. Du vil arbejde med fremstilling og produktion til forskellige forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og genbrug samt bæredygtighed er det centrale emne. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion af varer med afsætning som mål og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj og værktøj, udstyr og materialer.

Mad og ernæring

Mad og ernæring omfatter elementer inden for fødevarer og ernæring. Du vil arbejde i værkstedsfaciliteter med fokus på produktion af måltider og madoplevelser med afsætning som mål. Der anvendes udstyr og maskiner, der er standard for faget, samt tøj, der passer til formålet. Værkstedsundervisningen suppleres med fagrelevante produktioner, basis fagteori, projekter eller besøg i andre erhvervsrammer, der skal sikre alsidighed i forløbet.

Turisme, kultur og fritid

Det faglige tema omfatter elementer som events, oplevelser, entreprenørskab, kunst og kultur. Du vil arbejde med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: Idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og nedlukning/evaluering. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i miljøer og faciliteter med produktion af kultur, serviceydelser, oplevelser og varer – og med anvendelse af arbejdstøj, værktøj, redskaber og udstyr.

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717