Linje: EGU

Handel og kundeservice

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til kontor, handel og kundeservice. Du vil arbejde med salg og videresalg af varer og serviceydelser til forskellige forbrugergrupper eller kunder, herunder administrative opgaver, samt vejledning og betjening af kunder. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter, projekter, events eller i virksomheder, med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.

Omsorg og sundhed

Det faglige tema omfatter elementer, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Du vil arbejde med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for relevante målgrupper (børn/unge/ældre). Centrale elementer i det faglige tema er: Omsorgsrollen, sundhed og sundhedsfremme, psykologi og pædagogik, kommunikation, observation og refleksion, hygiejne og arbejdsmiljø.

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717