Skip to main content
  • Almen grunduddannelse

    AGU er for dig, der gerne vil blive bedre til almene fag for at få adgang til en ungdomsuddannelse som hf, gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

FGU Skolen

AGU

Almen grunduddannelse er for dig, der gerne vil have adgang til en ungdomsuddannelse som hf, gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Du kan derfor have brug for at blive bedre til almene fag.

AGU giver dig praksisrettet undervisning i almene fag. Det betyder, at teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis. For eksempel kan dansk og matematik blive brugt, når du arbejder med sundhed i et projekt. 

Der er optag på AGU to gange om året – januar og august. Er du klar før, kan du altid starte på basisforløbet.

Vælg mellem to retninger

Sundhed, oplevelser og mennesker

Retningen er for dig, der godt kan lide at være noget for andre. Dig, som er nysgerrig på det, der sker mellem mennesker.

Du lærer blandt andet om livskvalitet, sund livsstil og oplevelser. Det kan for eksempel være at give kunden en god oplevelse eller yde pleje og omsorg for en borger.

Byggeri, teknik og bæredygtighed

Retningen er for dig, der er nysgerrig på bæredygtighed og godt kan lide at udvikle og skabe ting med dine hænder.

Du kommer til at lege med teknik og innovation. Og så får du muligheden for at føre idéerne ud i livet.

Vælg selv dine fag

Du skal som minimum have undervisning i dansk og matematik. Derudover skal du vælge identitet og medborgerskab eller PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære) samt et valgfag. Din vejleder i kommunen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fag du skal bruge og på hvilket niveau for at komme ind på en ungdomsuddannelse. 

Prøver

Du kan gå til afsluttende prøve i fagene og på den måde kvalificere dig til hf, gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Prøveformen er portfolio og afsluttes på niveauerne G-, E- eller D-niveau.

Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Afsøgningsforløb

Prøv FGU Skolen i to uger

Du kan komme på et afsøgningsforløb på FGU Skolen. Forløbet kan vare op til to uger. På afsøgningsforløbet får du lov til at prøve de forskellige spor af.
Du og din vejleder i kommunen kan bruge afsøgningsforløbet til at finde ud af, om FGU er et godt valg for dig. På skolen følger du skolens hverdag,
og du vil få kendskab til skolens forskellige uddannelsestilbud. Du har selv mulighed for at få indflydelse på, hvilke spor du ønsker at lære mere om.
Du vil blive taget godt imod den første dag på skolen og få en introduktion til forløbet.

Hvis du ikke får anden ydelse, vil du få skoleydelse, mens du er i afsøgningsforløb.

Ring på 9610 9600 og hør mere

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717