Skip to main content
  • Erhvervsgrunduddannelse

    EGU er for dig, der gerne vil i praktik,
    fordi du ønsker at tage en erhvervsuddannelse eller komme i job.

FGU Skolen

EGU

Erhvervsgrunduddannelsen kan du bruge til at komme ind på en erhvervsuddannelse og få en faglært uddannelse. Med EGU får du også færdigheder, som du kan bruge til at få et ufaglært job. 

EGU består af to tredjedele praktik og en tredjedel teori. Her vælger du et fagligt tema, som du skal i praktik i.

Ud over praktikken deltager du i et skoleforløb med undervisning i almene fag, som du kan bruge i din praktik. Skoleforløbene indeholder også dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære, erhvervslære).

Du kan blive optaget på EGU hele året, når du sammen med din vejleder har fundet en praktikplads.

Faglige temaer

Vælg tema og praktikplads

Det meste af tiden vil du være i praktik hos en virksomhed, hvor du er ansat. Du kan komme i praktik hos virksomheder, som arbejder inden for følgende 12 faglige temaer. Dine muligheder afhænger også af, hvilke virksomheder der findes i dit lokalområde, og hvilke af dem kommunen har en aftale om praktikpladser med.

Din vejleder i kommunen hjælper dig med at finde en praktikplads. Når praktikaftalen er på plads, kan du begynde på FGU Skolen.

Prøve

Når du afslutter dit faglige tema, vil du enten blive standpunktsbedømt eller også skal du til en faglig prøve. Det afhænger af det FGU-niveau, som står i din forløbsplan.

Du kan få temaerne på et intro-niveau og efterfølgende på tre niveauer FGU 1, FGU 2 og FGU 3. Afslutter du et fagligt tema på FGU-niveau 1 til 2 får du en standpunktsbedømmelse bestået/ikke bestået. Med FGU-niveau 3 kan du afslutte uddannelsen med et uddannelsesbevis. Prøveformen er en portfolioprøve, der bedømmes bestået/ikke bestået.

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717