Skip to main content
  • Produktionsgrunduddannelse

    PGU er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder. Efterfølgende kan du få adgang til en erhvervsuddannelse, en anden ungdomsuddannelse eller et ufaglært job.

FGU Skolen

PGU

Med produktionsgrunduddannelsen kan du arbejde med hænderne samtidig med, at du bliver bedre til dansk og matematik. Du kan bruge PGU til at forberede dig på en erhvervsuddannelse og blive faglært. Med PGU får du også færdigheder, som du kan bruge til at få et ufaglært job.

På PGU vil du i en tredjedel af tiden lære teori. I to tredjedele af tiden bruger du dine hænder til praktisk arbejde på et værksted.

Et værksted er i ordets forstand ikke kun håndværkerens værksted, men kan lige så vel være et køkken eller musiklokale. Din undervisning i værkstedet tager udgangspunkt i det faglige tema, som du vælger.

Du kan blive optaget på PGU to gange om året – august og januar. Er du klar før, kan du altid starte på basisforløbet.

Faglige temaer

Vælg et tema

Du skal vælge et fagligt tema, som din undervisning på værkstedet vil tage udgangspunkt i.

Dine valgmuligheder afhænger af din skole. Du kan se nedenfor, hvilke muligheder du har. Der kan være enkelte faglige temaer, som ikke er oprettet som hold – det afhænger af jeres valg. 

Prøver

Når du afslutter dit faglige tema, vil du enten blive standpunktsbedømt eller også skal du til en faglig prøve. Det afhænger af det FGU-niveau, som står i din forløbsplan.

Du kan få temaerne på et intro-niveau og efterfølgende på tre niveauer FGU 1, FGU 2 og FGU 3. Afslutter du et fagligt tema på FGU-niveau 1 til 2 får du en standpunktsbedømmelse bestået/ikke bestået. Med FGU-niveau 3 kan du afslutte uddannelsen med et uddannelsesbevis. Prøveformen er en portfolioprøve, der bedømmes bestået/ikke bestået.

Almene fag

Ud over undervisningen på værkstedet har du undervisning i følgende almene fag:

Du har også mulighed for at vælge mellem en række valgfag:

Du skal som udgangspunkt til prøve i matematik og dansk eller dansk som andetsprog. Derudover skal du til prøve i endnu et alment fag. Har du flere, vælger vi prøvefaget ved udtræk.

Prøveformen er en portfolioprøve, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. I eventuelle øvrige fag får du en standpunktsbedømmelse.

Afsøgningsforløb

Prøv FGU Skolen i to uger

Du kan komme på et afsøgningsforløb på FGU Skolen. Forløbet kan vare op til to uger. På afsøgningsforløbet får du lov til at prøve de forskellige spor af.
Du og din vejleder i kommunen kan bruge afsøgningsforløbet til at finde ud af, om FGU er et godt valg for dig. På skolen følger du skolens hverdag,
og du vil få kendskab til skolens forskellige uddannelsestilbud. Du har selv mulighed for at få indflydelse på, hvilke spor du ønsker at lære mere om.
Du vil blive taget godt imod den første dag på skolen og få en introduktion til forløbet.

Hvis du ikke får anden ydelse, vil du få skoleydelse, mens du er i afsøgningsforløb.

Ring på 9610 9600 og hør mere

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717